Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

22.4.2022

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE (henkilötietolaki 523/1999 ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016)

1. Rekisterinpitäjä

Hymysi (Hammaslääkäri Jandra Hytti Oy)
y-tunnus: 3169279-1

2. Yhteyshenkilö

Jandra Hytti
sähköposti: j[email protected]

3. Rekisterin nimi

Hymysi asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

4. Oikeutusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään henkilön suostumuksen, sopimuksen tai rekisterinpitäjän edun, kuten asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Hymysi asiakas- ja sidostahosuhteiden hoitaminen, palveluiden tarjoaminen ja niistä viestiminen sekä palveluiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä:

  • asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyvät tiedot, kuten nimi, yhteystiedot ja y-tunnus.
  • asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot, kuten toimeksiannon, sopimuksen ja palveluiden sisältö.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot sekä julkiset lähteet, kuten yritystietojärjestelmä ja internet. Henkilötietoja voidaan kerätä myös luovutuksena toisilta rekisterinpitäjiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Sähköiset potilastiedot tallenetaan valtakunnallisesti keskitettyyn arkistoon (Kanta).

Jatkohoitoa varten tietoja voidaan luovuttaa potilaan luvalla toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Potilastietojärjestelmän sähköinen potilasrekisteri on suojattu ulkoiselta käytöltä. Tietoja käsitellään sähköisesti tietojärjestelmässä, jonka käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöt käyttävät toimikorttia. Rekisteri varmuuskopioidaan.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyllä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseaqt oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön tehneelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Tämä sivusto käyttää hyväksi evästeitä. Voit päättää valinnaisista evästeistä, mille palveluille ja/tai evästeille annat luvan. Huomioi, että vaikka kieltäisit kaikki evästeet, saattaa sivusto silti kerätä jotain välttämättömiä täysin toimintaan vaativia evästeitä (3 Evästeiden käytön edellytyksistä ; 3.1 Yleiset lähtökohdat, Traficom).

Alla näet listan sivuston käyttämistä evästeistä ja niiden kuvauksista.

WordPress (välttämätön evästetyyppi)
Tämä sivusto on luotu WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä. WordPress ei kerää evästeitä normaaleilta kävijöiltään millään tasolla. Mikäli kirjaudut sisään järjestelmän hallintapaneeliin tai jätät kommentit sivuston kommenttikenttään, voi WordPress tallentaa joitain toimivuuteen tarvittavia perustason evästeitä. Tämän verkkosivuston hallitsija ei käytä WordPressin evästeitä millään tasolla hyväksi itse, kaikki toiminnallisuus tulee puhtaasti WordPress-järjestelmän kautta. Lue lisää täältä.

Upotukset (valinnainen evästetyyppi)
Sivustolla voi olla käytössä erinäisiä upotuksia. Upotuksilla tarkoitetaan kaikenlaisia iframe-elementtejä, joilla tuodaan jonkin toisen verkkosivuston tieto tälle sivustolle. Yleisimmät upotukset ovat esimerkiksi Youtube-videot tai yksittäiset twiitit Twitteristä, upotuksien avulla näitä sisältöjä voidaan helposti näyttää ilman, että tarvitsee siirtyä heidän omille sivuilleen. Upotuksissa näytetään toisen sivuston sisältö täysin tämän sivuston sisällä. Tämä toinen sivusto pystyy itse täydellisesti määrittelemään omalla puolellaan, että minkälaisia evästeitä kävijöiden koneille syötetään ja tämä sivusto jolla tällä hetkellä vierailet ei pysty näihin millään muotoa vaikuttamaan. Esimerkiksi Youtube-upotusta katsoessa Youtube voi asettaa omia evästeitään, vaikka videoita katsottaisiin tämän sivuston kautta.

Evästeasetusten vaihto

Voit vaihtaa evästeasetuksiasi klikkaamalla alta.

Nykyinen asetus: Ladataan, odota hetki...

Vaihda asetuksia tästä.